Pitanja

Odgovori

1. Kako se računaju poeni?

Svaki novi igrač ima 1000 poena. Svaki put kad ubiješ nekog, dobijaš određeni broj poena u zavisnosti od: a) žrtvinog ranka po poenima, i b) upotrebljenog oružja Kad ubiješ drugog igrača sa više poena nego što sam imaš, dobijaš više poena nego kad ubiješ drugog igrača koji ima manje poena od tebe. Stoga, ubistvo novog ili lošije plasiranog igrača ne donosi onoliko poena koliko ubistvo provplasiranog na ranku. I, ako ubiješ nekog nožem, dobijaš više poena nego kad ubiješ nekog npr. puškom.

Kad te ubiju, gubiš odredjeni broj poena, što opet zavisi od ranka onog ko te je ubio i oružja kojim te je ubio (izgubićeš manje poena kad te puškom ubije prvi na ranku, nego kad te nožem ubije loše plasiran igrač. Zbog svega ovoga, penjanje na ranku je relativno lako, ali je teško ostati na vrhu.

Konkretno, formule za poene su:

Poeni ubice = Poeni ubice + (Poeni žrtve / Poeni Ubice) x Koeficijent oružja x 5

Poeni žrtve = Poeni žrtve – (Poeni žrtve / Poeni Ubice) x Koeficijent oružja x 5

Pored toga, dodeljuju se i dodatni poeni za postizanje zadataka u igri:

Akcije igrača Akcija igrač-igrač Timska akcija Sveukupna akcija Akcija Nagrade igrača Timske nagrade Rank
Ne Ne Da Ne All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 Counter-Strike
Ne Ne Da Ne All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne Become the VIP +1 Counter-Strike
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists defused the bomb +5 Counter-Terrorist +10 Counter-Strike
Da Ne Da Ne Counter-Terrorists rescued all the hostages +20 Counter-Terrorist +10 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne Defuse the Bomb +10 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne Domination (4 kills) +3 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne Double Kill (2 kills) +1 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne Drop the Bomb -20 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne God Like (12 kills) +11 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne Headshot +1 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne Kill a Hostage -20 Counter-Terrorist +1 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne Killing Spree (9 kills) +8 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne Mega Kill (6 kills) +5 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne Monster Kill (10 kills) +9 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne Ownage (7 kills) +6 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne Pick up the Bomb +2 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne Plant the Bomb +10 Terrorist +2 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne Rampage (5 kills) +4 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne Rescue a Hostage +10 Counter-Terrorist +1 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne Spawn with the Bomb +3 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit +1 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit +2 Counter-Strike
Ne Ne Da Ne Terrorists assassinated the VIP 0 Terrorist +6 Counter-Strike
Ne Ne Da Ne Terrorists bombed the target 0 Terrorist +5 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne Touch a Hostage +5 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne Triple Kill (3 kills) +2 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne Ultra Kill (8 kills) +7 Counter-Strike
Da Ne Ne Ne Unstoppable (11 kills) +10 Counter-Strike
Ne Ne Da Ne VIP escaped 0 Counter-Terrorist +10 Counter-Strike

2. Šta su koeficijenti oružja?

Koeficijent oružja se koristi da se odredi koliko poena ćeš dobiti ili izgubiti kad ubiješ nekog, ili kad drugi igrač ubije tebe. Veći koeficijent znači da se dobija više poena kad se ubije tim oružjem (i više poena se gubi kad budeš ubijen tim oružjem). Koeficijent se kreće od 0.00 do 2.00

Oružje Ime Koeficijent Rank
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,50 Counter-Strike
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 Counter-Strike
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,00 Counter-Strike
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 Counter-Strike
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 Counter-Strike
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,10 Counter-Strike
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,00 Counter-Strike
FLASHBANG Flashbang 0,30 Counter-Strike
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 Counter-Strike
P90 FN P90 1,30 Counter-Strike
FAMAS Fusil Automatique 1,00 Counter-Strike
GALIL Galil 1,10 Counter-Strike
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,30 Counter-Strike
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,00 Counter-Strike
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,70 Counter-Strike
UMP45 H&K UMP45 1,20 Counter-Strike
USP H&K USP .45 Tactical 1,50 Counter-Strike
GRENADE High Explosive Grenade 2,00 Counter-Strike
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 Counter-Strike
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 Counter-Strike
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 Counter-Strike
P228 Sig Sauer P-228 1,50 Counter-Strike
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 Counter-Strike
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,00 Counter-Strike
AUG Steyr Aug 1,00 Counter-Strike
SCOUT Steyr Scout 0,30 Counter-Strike
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 Counter-Strike

3. Kako da izmenim moj profil i postavim pravo ime, e-mail adresu, moj sajt i ICQ?

Opcije u profilu igrača se mogu configurisati korišćenjem odgovarajućih gameme_set komandi u chat-u dok si na serveru. Da upotrebiš komandu, pritisni taster za chat (“y” po default-u) i unesi komandu.

Format: y(say):/gameme_set opcija tekst

Opcije u upotrebi su:

 • Pravo ime: realname
  Namešta tvoje pravo ime u profilu
  Primer: /gameme_set realname Marko Markovic

 • Email: email
  Namešta tvoj e-mail u profilu.
  Primer: /gameme_set email [email protected]

 • Tvoj sajt: homepage
  Namešta da se vidi tvoj sajt u profilu.
  Primer: /gameme_set homepage http://www.markoimasvojsajt.com

 • ICQ: icq
  Namešta da se vidi tvoj ICQ broju profilu.
  Primer: /gameme_set icq 123456789

Napomena: Ovo nisu standardne Half-Life komande, i može se desiti da vam prijavi grešku.

4. Moj rank je ponižavajući. Kako da se ne vidi?

Kucaj u chat (say) /gameme_hideranking dok si na serveru. Ovo uključuje i isključuje tvoje ime na listi igrača.

Napomena: tvoja statistika se i dalje vodi, i može se videti strana sa tvojim detaljima. Za ovo je potrebno pronaći igrača kroz Search opciju.